Thomas Ebenstein

Tenor

Thomas Ebenstein

This Season

Hometown

Carinthia, Austria

Met Debut

Valzacchi in Der Rosenkavalier, 2019

This Season

Repertory