Headshot of Wei Wu

Bass

Wei Wu

This Season

Zuniga in Carmen

Hometown

Beijing, China

Met Debut

Zuniga in Carmen, 2023

This Season

Zuniga in Carmen

Repertory