Hui He

Soprano

Hui He

My Hidden Text

Hometown

Xi'An, China

Met Debut

Title role in Aida, 2010