Gallery Met: Götterdämmerung

A new production of Wagner's Götterdämmerung premiered on January 27, 2012.


  • Götterdämmerung by Dana Schutz.


  • Götterdämmerung by Dana Schutz on the Met facade.

  • Götterdämmerung by Dana Schutz on the Met facade.